Naujienos

 
   

KVIETIMAS PASINAUDOTI PARAMA „PROCESAS LT“

[2015-10-21] [Projektai]

UAB „Business development solutions“ siūlo bendradarbiauti Lietuvos Respublikoje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), siekiančioms gauti ES Struktūrinių fondų paramą pagal priemonę PROCESAS LT pagalbą, rengiant paraiškas finansavimui gauti.

Priemonės tikslas: Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones, remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis pažangius vadybos metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą

Remiamos veiklos: Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą MVĮ, remiant inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimą MVĮ

Tinkamos išlaidos: išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui, įsigijimas;
programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams.
tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

Skiriama paramos suma: 4 000 Eur – 70 000 Eur

UAB „Business development solutions“ padės įvertinti Jūsų įmonės galimybes gauti paramą, parengti paraišką ir administruoti projektus, apimančius:

- Įmonių investicijas, tiesiogiai susijusias su informacinių ir ryšių technologijų pritaikymu keliems įmonės išoriniams verslo procesams (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo, tiekimo logistikos, el. rinkodaros ir kt.) suderinti;
- Inovatyvių informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamų verslo procesų diegimą;
-Informacinėmis ir ryšių technologijomis pagrįstus sprendimus, pritaikytus tam tikrose verslo sektoriuose (pavyzdžiui, žemės ūkio, karjerų eksploatavimo, gamybos, statybos ir kt.) veikiančių įmonių ir jose vykdomų procesų valdymo poreikiams patenkinti;
- Pagalbą įsigijant kompiuterinę įrangą, programinę įrangą (įskaitant jos programa- vimą ir konfigūravimą), patentus ir licencijas, reikalingus individualaus projekto tikslams pasiekti.
Paraiškos parengimo įkainiai:
Paraiškos parengimas: 3000 € (į išlaidas įskaičiuotas paraiškos parengimas, projekto ad- ministravimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu, galutinių ataskaitų pildymas po pro- jekto užbaigimo).
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el.paštu projektai@bdsolutions.lt arba telefonu +370 615 38985

---
visos naujienos

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus