Naujienos

 
   

KVIETIMAS PASINAUDOTI PARAMA

[2015-07-29] [Projektai]
UAB „Business development solutions“ siūlo bendradarbiauti Lietuvos Respublikoje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), siekiančioms gauti ES Struktūrinių fondų paramą pagal priemonę E-Verslas LT pagalbą, rengiant paraiškas finansavimui gauti.

Priemonės tikslas: paskatinti MVĮ diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekia- ma optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.
Remiamos sritys: Įmonės investicijos, tiesiogiai susijusios su IRT sprendimo pritaikymukeliems įmonės išoriniams verslo procesams (klientų aptarnavimo, tiekimo logistikos, el.rinkodaros, valdymo informacijos, užsakymų pateikimo, gamybos pateikimo, el.pirkimų, atsargų valdymo arba distancinio darbo) suderinti, plaikant ryšį kompiuteriu arba diegiant inovatyvius IRT grindžiamus verslo procesus.

Tinkamos išlaidos: Investicijos į įrangą, įrenginius ir kitą turtą (kompiuterinės pro- graminės įrangos įsigyjimas, įskaitant jos programavimą ai (ar) konfigūravimąįmonėse, patentų/licencijų įsigyjimas, lizingas (finansinė nuoma).

Skiriama paramos suma:
- Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 35 000 €;
- Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3000 €.

Maksimalus intensyvumas:
- Labai maža arba maža įmonė iki 60% tinkamų išlaidų.
- Vidutinė įmonė – iki 50% tinkamų išlaidų.

UAB „Business development solutions“ padės įvertinti Jūsų įmonės galimybes gauti paramą, parengti paraišką ir administruoti projektus, apimančius:

- Įmonių investicijas, tiesiogiai susijusias su informacinių ir ryšių technologijų pritaikymu keliems įmonės išoriniams verslo procesams (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo, tiekimo logistikos, el. rinkodaros ir kt.) suderinti;
- Inovatyvių informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamų verslo procesų diegimą;
-Informacinėmis ir ryšių technologijomis pagrįstus sprendimus, pritaikytus tam tikrose verslo sektoriuose (pavyzdžiui, žemės ūkio, karjerų eksploatavimo, gamybos, statybos ir kt.) veikiančių įmonių ir jose vykdomų procesų valdymo poreikiams patenkinti;
- Pagalbą įsigijant kompiuterinę įrangą, programinę įrangą (įskaitant jos programa- vimą ir konfigūravimą), patentus ir licencijas, reikalingus individualaus projekto tikslams pasiekti.
Paraiškos parengimo įkainiai:
Paraiškos parengimas: 3000 € (į išlaidas įskaičiuotas paraiškos parengimas, projekto ad- ministravimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu, galutinių ataskaitų pildymas po pro- jekto užbaigimo).
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el.paštu info@bdsolutions.lt arba telefonu +37067809802

---
visos naujienos

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus