Naujienos

 
   

KVIETIMAS PASINAUDOTI PARAMA pagal priemonę "Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara"

[2016-01-15] [Projektai]
Finansavimo tikslas:
Didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis.

Finansuojamos veiklos:
Kultūros ir gamtos paveldo objektų e. rinkodara prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose.

Galimi pareiškėjai:
• savivaldybių administracijos;
• asociacijos.

Galimi partneriai:
• biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga;
• asociacijos.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:
290 000 Eur (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų).

UAB „Business development solutions“ padės įvertinti Jūsų įmonės galimybes gauti paramą, parengti paraišką ir administruoti projektus.


Paraiškos parengimas: 3000 € (į išlaidas įskaičiuotas paraiškos parengimas, projekto ad- ministravimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu, galutinių ataskaitų pildymas po pro- jekto užbaigimo).
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el.paštu projektai@bdsolutions.lt arba telefonu +370 615 38985

visos naujienos

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus