Naujienos

 
   

KVIETIMAS PASINAUDOTI PARAMA „SmartInvest LT+“

[2016-01-12] [Projektai]
Finansuojamos veiklos - Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Galimi pareiškėjai

Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).


Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma pagal priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (toliau – Aprašas) yra:

1. Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);
2. Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai – 6 500 000 Eur (šeši milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);
3. Aprašo 11.3 papunktyje nurodytai veiklai – 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).


UAB „Business development solutions“ padės įvertinti Jūsų įmonės galimybes gauti paramą, parengti paraišką ir administruoti projektus.


Paraiškos parengimas: 3000 € (į išlaidas įskaičiuotas paraiškos parengimas, projekto ad- ministravimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu, galutinių ataskaitų pildymas po pro- jekto užbaigimo).
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el.paštu projektai@bdsolutions.lt arba telefonu +370 615 38985
---
visos naujienos

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus