Naujienos

 
   

KVIETIMAS PASINAUDOTI PARAMA „INTELEKTAS. Bendri mokslo-verslo projektai“

[2015-12-30] [Projektai]

Priemonės tikslas:
Šia priemone siekiama paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Remiamos veiklos:
Šia priemone yra remiama taikomųjų (pramoninių) mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (bandomosios taikomosios) veiklos bei įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai ar klasteriuose.

Tinkamos išlaidos:
-MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos
-Su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susijusi įranga, įrenginiai, patentai, prietaisai, baldai ir kt.
-Su MTEP veiklomis susijusio nekilnojamojo turto nuomos išlaidos
-Su MTEP veiklomis susijusių paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų ar teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos
-Su MTEP veiklomis susijusių medžiagų ar kito trumpalaikio truto įsigijimo išlaidos
-Išlaidos susijusios su konsultavimo paslaugų įsigijimu MTEP veiklai
-MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos
-MTEP veiklas vykdančio ar projektą administruojančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, komandiruočių išlaidos (tik vykdančiam personalui) ir kt.

Skiriama paramos suma:
iki 1.200.000 Eur mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklai
iki 3.000.000 Eur mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros infrastruktūros kūrimo veiklai


UAB „Business development solutions“ padės įvertinti Jūsų įmonės galimybes gauti paramą, parengti paraišką ir administruoti projektus.


Paraiškos parengimas: 3000 € (į išlaidas įskaičiuotas paraiškos parengimas, projekto ad- ministravimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu, galutinių ataskaitų pildymas po pro- jekto užbaigimo).
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el.paštu projektai@bdsolutions.lt arba telefonu +370 615 38985
visos naujienos

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus