Naujienos

 
   

Kviečiame ūkininkus pasinaudoti ES paramos galimybėmis!

[2015-11-20] [Projektai]

Tikslas: Gerinti žemės ir maisto ūkio konkurencingumą, skatinti jaunuosius ūkininkus imtis žemės ūkio veiklos ir neutralizuoti ūkininkų senėjimo demografiją daugelyje kaimo vietovių, gerinti gyvenimo kokybę, suteikti galimybes jauniesiems ūkininkams užsitikrinti pakankamas pajamas ir tinkamą gyvenimo lygį sau, šeimos nariams ir kitiems jų ūkiuose dirbantiems asmenims.
Tinkami pareiškėjai: Ūkininkai, kurie paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:
1. yra jaunesni kaip 40 metų amžiaus;
2.turi pakankamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją;
3. pateikia ūkinės veiklos plėtros verslo planą;
4. pirmą kartą kuriasi savo vardu kaip žemės ūkio valdos ir (arba) ūkio valdytojai (valda negali būti perregistruota sutuoktinio vardu);
5. yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo data laikoma paraiškos pateikimo data.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. nauja žemės ūkio technika, įranga (šiai kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės skirtos projekto reikmėms (išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos).
2. žemės ūkio paskirties žemė, kurios vertė neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, su sąlyga, kad ji bus naudojama tik žemės ūkio veiklai, ir tai pagrindžiama verslo plane;
3. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija (projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
4. infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, paruošimu realizacijai ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms:
1. kelių įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
2. vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
3. drenažo įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
4. artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
5. nedidelio galingumo iki 250 KW galios vėjo jėgainių statyba.
5. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (ne daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skirta verslo planui rengti ir konsultacijoms projekto įgyvendinimo klausimais);
6. projekto viešinimo išlaidos,

UAB „Business development solutions“ padės įvertinti Jūsų įmonės galimybes gauti paramą, parengti paraišką ir administruoti projektus, apimančius:

- Įmonių investicijas, tiesiogiai susijusias su informacinių ir ryšių technologijų pritaikymu keliems įmonės išoriniams verslo procesams (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo, tiekimo logistikos, el. rinkodaros ir kt.) suderinti;
- Inovatyvių informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamų verslo procesų diegimą;
-Informacinėmis ir ryšių technologijomis pagrįstus sprendimus, pritaikytus tam tikrose verslo sektoriuose (pavyzdžiui, žemės ūkio, karjerų eksploatavimo, gamybos, statybos ir kt.) veikiančių įmonių ir jose vykdomų procesų valdymo poreikiams patenkinti;
- Pagalbą įsigijant kompiuterinę įrangą, programinę įrangą (įskaitant jos programa- vimą ir konfigūravimą), patentus ir licencijas, reikalingus individualaus projekto tikslams pasiekti.
Paraiškos parengimo įkainiai:
Paraiškos parengimas: 3000 € (į išlaidas įskaičiuotas paraiškos parengimas, projekto ad- ministravimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu, galutinių ataskaitų pildymas po pro- jekto užbaigimo).
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el.paštu projektai@bdsolutions.lt arba telefonu +370 615 38985

---
visos naujienos

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus