Naujienos

 
   

KVIETIMAS PASINAUDOTI PARAMA VERSLUI KAIMO VIETOVĖJE

[2015-11-03] [Projektai]

UAB „Business development solutions“ siūlo bendradarbiauti Lietuvos Respublikoje kaimo vietovėse įregistruotoms ir veikiančioms labai mažoms įmonėms, kaimo gyventojams ir ūkininkams, siekiantiems gauti ES Struktūrinių fondų paramą pagal priemonę„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

Paramos tikslas: Remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinant gyvenimo kokybę kaime.

Paramą verslui kaime gali gauti jau veiklą vykdantis ūkio subjektas: anksčiau nei ataskaitiniais metais (2014 m.) įsteigtas ūkio subjektas, vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Įmonių ir ūkininkų pajamos ataskaitiniais (2014 m.) metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų (2014 m.) vidutinių darbo užmokesčių dydžio (8128,8 Eur), kaimo gyventojų pajamos iš turi sudaryti ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų (2014 m.) minimalios mėnesinės algos dydžių (3600 Eur).

Remiama veikla: Parama verslui kaime pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Tinkamos išlaidos:
- gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
- nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė), baldai;
- infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos infrastruktūros);
- bendrosios išlaidos;
- konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Transporto priemonės įsigijimui skiriama parama negali viršyti 25 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Paramos dydis ir intensyvumas: ES parama verslui kaime gali sudaryti 50 proc. projekto investicijų be PVM. Didžiausia ES parama, kurią verslas kaime gali gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – 200 tūkst. Eur.

UAB „Business development solutions“ padės įvertinti Jūsų įmonės galimybes gauti paramą, parengti paraišką ir administruoti projektus, apimančius:

- Įmonių investicijas, tiesiogiai susijusias su informacinių ir ryšių technologijų pritaikymu keliems įmonės išoriniams verslo procesams (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo, tiekimo logistikos, el. rinkodaros ir kt.) suderinti;
- Inovatyvių informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamų verslo procesų diegimą;
-Informacinėmis ir ryšių technologijomis pagrįstus sprendimus, pritaikytus tam tikrose verslo sektoriuose (pavyzdžiui, žemės ūkio, karjerų eksploatavimo, gamybos, statybos ir kt.) veikiančių įmonių ir jose vykdomų procesų valdymo poreikiams patenkinti;
- Pagalbą įsigijant kompiuterinę įrangą, programinę įrangą (įskaitant jos programa- vimą ir konfigūravimą), patentus ir licencijas, reikalingus individualaus projekto tikslams pasiekti.
Paraiškos parengimo įkainiai:
Paraiškos parengimas: 3000 € (į išlaidas įskaičiuotas paraiškos parengimas, projekto ad- ministravimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu, galutinių ataskaitų pildymas po pro- jekto užbaigimo).
Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el.paštu projektai@bdsolutions.lt arba telefonu +370 615 38985


---
visos naujienos

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus